powrot do strony glownej
informacje o firmie
geodezja i kartografia
geologia i geotechnika
obrot nieruchomosciami
e-mail

Historia

Historia naszej Firmy sięga roku 1959. Powstał wtedy w Olsztynie oddział
ogólnopolskiego przedsiębiorstwa "Geoprojekt" Warszawa - wiodącego w kraju jeśli idzie o prace geodezyjne i geotechniczne.
W roku 1990 utworzyliśmy samodzielną Spółkę z o.o. wzbogacając zakres 
naszych usług o dziedziny, które pojawiły się po zmianach ustrojowych.

Struktura firmy

Stosownie do zakresu naszych usług w Firmie funkcjonują zespoły branżowe:
geodezyjno-kartograficzny, geologiczny oraz zespół do spraw wycen i obrotu
nieruchomościami.
W pierwszych dwóch zespołach zatrudniamy pracowników bardzo 
doświadczonych niekiedy z ponad dwudziestoletnim stażem. Pracownicy wszystkich zespołów posiadają stosowne uprawnienia i umiejętności pozwalające na podejmowanie się najtrudniejszych nawet prac.
Łącznie zatrudniamy 25 pracowników, stanowiących mieszankę doświadczenia i młodości.


| home page | o firmie | geodezja i kartografia | geologia i geotechnika | obrót nieruchomościami |
powrot na strone glowna powrot na poczatek strony