powrot do strony glownej
informacje o firmie
geodezja i kartografia
geologia i geotechnika
obrot nieruchomosciami
e-mail

Geodezja i kartografia 
  • sporządzanie map dla różnych celów, w tym również mapy numeryczne,
  • obsługa geodezyjna budów,
  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
  • geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych, geodezyjne pomiary odkształceń budynków i budowli.

| home page | o firmie | geodezja i kartografia | geologia i geotechnika | obrót nieruchomościami |
powrot na strone glowna