powrot do strony glownej
informacje o firmie
geodezja i kartografia
geologia i geotechnika
obrot nieruchomosciami
e-mail

Geologia i geotechnika
  • badania geologiczne i geotechniczne dla wszelkiego rodzaju inwestycji i etapów ich planowania i projektowania,
  • opracowania fizjograficzne dla potrzeb planowania przestrzennego,
  • badania geologiczne i hydrogeologiczne dla celów związanych z ochroną 
  • środowiska,
  • prowadzenie monitoringu wód podziemnych,
  • opracowania hydrogeologiczne dla ujęć wód podziemnych,
  • kompleksowa obsługa geotechniczna budów.
Jesteśmy wyposażeni w odpowiedni sprzęt do wykonywania wierceń i 
wszelkiego rodzaju sondowań, sprawdzania stopnia zagęszczenia nasypów itp.
wykonujemy badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej.

| home page | o firmie | geodezja i kartografia | geologia i geotechnika | obrót nieruchomościami |
powrot na strone glowna powrot na poczatek strony