powrot do strony glownej
informacje o firmie
geodezja i kartografia
geologia i geotechnika
obrot nieruchomosciami
e-mail

Obrót nieruchomościami
  • pełny zakres wyceny wszelkich nieruchomości, w tym pod zabezpieczenia kredytów bankowych, mienia pozostawionego za granicą, aportów majątkowych itp.
  • regulacje stanów prawnych nieruchomości,
  • wyszukiwania terenów i nieruchomości dla inwestorów z pełną informacją o możliwościach zakupu i wszechstronną charakterystykę obiektu.
Interdyscyplinarny charakter naszych usług umożliwia nam wszechstronne 
przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych tym bardziej, że doskonale znany północno-wschodnią część kraju, będącą od wielu lat terenem naszego działania.
Jesteśmy w stanie podejmować się prac dla inwestorów zagranicznych; 
pracownicy posiadają znajomość języków zachodnioeuropejskich a także norm geotechnicznych, tam obowiązujących.
Współpracujemy z dużymi renomowanymi firmami budownictwa 
specjalistycznego z dziedziny fundamentowania a także z geotechnicznymi placówkami naukowymi. Umożliwia to nam rozwiązywanie bardzo trudnych niekiedy problemów związanych z posadowieniem budowli.

| home page | o firmie | geodezja i kartografia | geologia i geotechnika | obrót nieruchomościami |
powrot na strone glowna powrot na poczatek strony