https://geoprojekt.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/blog-header-bg-min-1.png

Czytasz artykuł na geoprojekt.com.pl

Building the brands stronger and take you to
the next level of business!

Dlaczego warto wymienić niwelator optyczny na laserowy?

Dodał admin
28

Wymiana niwelatora optycznego na laserowy jest sporym obciążeniem dla budżetu – to prawda. Istnieje jednak wiele argumentów przemawiających za tym, że taki wydatek należy potraktować raczej jako dobrą inwestycję.

Laser łatwiej obsłużyć

Nowoczesne niwelatory laserowe są skonstruowane w taki sposób, aby ich obsługa była maksymalnie prosta i intuicyjne. Równie ważny jest fakt, że takie urządzenie może być komfortowo obsługiwane przez jedną osobę. Po ustawieniu niwelatora we właściwym miejscu można z łatą poruszać się praktycznie po całym terenie budowy i dokonywać dowolnych pomiarów.

Większa dokładność

Producenci niwelatorów optycznych dokładają wielkich starań, aby ich sprzęt był bardzo precyzyjny i to się często udaje, ale nie ma takiej możliwości, aby niwelatory optyczne były dokładniejsze od laserowych. Te ostatnie współpracują z czułymi detektorami wychwytującymi wiązkę lasera, dzięki czemu wyniki pomiarów są jeszcze dokładniejsze. W dużym stopniu wyklucza się błąd ludzki – jeśli tylko niwelator i łata zostaną ustawione w prawidłowy sposób, to dokonanie odczytu jest już banalnie proste.

Zwiększony zasięg

W przypadku niwelatorów optycznych poważnym ograniczeniem był ich zasięg i konieczność zmiany położenia niwelatora. To z kolei zwiększało ryzyko dokonania błędnego pomiaru, ponieważ każde poruszenie niwelatora może wpływać na ustalenie punktów odniesienia. Niwelatory laserowe ustawia się tylko raz. Ich zasięg jest nieporównywalnie większy, w związku z czym nie ma już konieczności wielokrotnego ustawiania zestawu pomiarowego. Nie tylko eliminuje to ryzyko popełnienie błędu, ale także skraca czas potrzebny na wykonanie serii pomiarów i zapewnia dodatkową swobodę pracy innym osobom znajdującym się na placu budowy.

Nowoczesność w każdym calu

Sama konstrukcja dalmierza optycznego osiągnęła już szczyt swoich możliwości. Nie da się zbudować dokładniejszych czy stabilniejszych urządzeń. Dopiero zmiana systemu pomiarowego z optyki na laser pozwoliła zwiększyć dokładność i zasięg, a w samym urządzeniu dodatkowo dołączyć zaawansowane funkcje matematyczne i użytkowe, w tym wytyczania spadków czy opcję malarza (projektu). To pozwala na poszerzenie zastosowań niwelatorów, czyniąc z nich zdecydowanie bardziej wszechstronne urządzenia.