https://geoprojekt.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/blog-header-bg-min-1.png

Czytasz artykuł na geoprojekt.com.pl

Building the brands stronger and take you to
the next level of business!

Na czym polega uszczelnianie gruntu?

Dodał admin
28

Chemiczne wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą iniekcji to stały element praktyki inżynierskiej w zakresie wszelkich budowli ziemnych oraz tunelowych. Odgrywa również dużą rolę przy rozbudowywaniu sieci komunikacyjnych dużych aglomeracji i mniejszych miast. Wzrost znaczenia tej techniki jest związany z faktem, że poprzez sztuczne wzmocnienie oraz uszczelnienie gruntów można rozwiązać wiele problemów geotechnicznych. Na czym polega uszczelnianie gruntów i jakie są metody przeprowadzania tego procesu?

Iniekcja klasyczna i iniekcja z naruszeniem struktury szkieletu gruntowego

Metody stabilizacji gruntu można podzielić na iniekcję klasyczną oraz z naruszeniem struktury szkieletu gruntowego. Iniekcja klasyczna polega na bardzo powolnym wtłaczaniu w grunt środków wiążących, które po pewnym czasie przechodzą z fazy ciekłej i stabilizują podłoże. Iniekcja z naruszeniem struktury szkieletu gruntowego oznacza wstrzykiwanie środków wiążących pod wysokim ciśnieniem. Zaczyn tworzy strumień, który burzy struktury gruntu, a przechodząc z fazy ciekłej w stałą, tworzy bryły o lepszych właściwościach.

Środki do uszczelniania gruntów

Jako środków do uszczelniania gruntów używa się przede wszystkim zaczynów na bazie żywic syntetycznych lub szkła wodnego. Wybór odpowiedniego środka zależy od takich parametrów, jak wielkość ziaren gruntu czy współczynnika filtracji. Podczas wyboru należy kierować się jego wpływem na środowisko naturalne. Lepsze właściwości iniekcyjne zapewniają dodatki chemiczne do zaczynu oraz bentonit i piasek.

Dlaczego uszczelnianie gruntu jest ważne?

Choć metody uszczelniania gruntu są różne, łączy je wysoki poziom skomplikowania, który wymaga specjalistycznej wiedzy w fazie projektowania oraz wykonania. Wzniesienie budynku na terenie, gdzie podłoże nie zapewnia odpowiednich parametrów geotechnicznych, wiąże się z koniecznością przygotowania obszaru. Prawidłowo przeprowadzony proces uszczelniania gruntu zmniejsza ryzyko powstawania katastrof budowlanych i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Zaletą iniekcji jest możliwość zastosowania jej w środowiskach o podłożach o różnym zawodnieniu. Metoda może być stosowana do umocnienia wykopów i skarp. Odpowiednią wytrzymałość gruntu uzyskuje się w zaskakująco krótkim czasie, bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.